Velkommen

Velkommen

SLUSEFESTIVALEN 2017
Det var ca 1100 besøkende på Slusefestivalen

Styret vil takke våre sponsorer for velvillighet.
Marker Sparebank, Gjensidige Marker, og Flexit

En stor takk til alle frivillige som stiller opp for slusefestivalen.


 


Ørje Slusefestival