Velkommen

SLUSEFESTIVALEN 2017
24. OG 25. JUNI.

Programmet og plakaten er nå klart


Styret vil takke våre sponsorer for velvillighet.
Marker Sparebank, Gjensidige Marker, og Flexit

En stor takk til alle frivillige som stiller opp for slusefestivalen.